ตำแหน่งงานว่าง

“เสริมสุข” คือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผลตอบแทนที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน เสริมสุขได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้มีการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมาร่วมงานกับเรา สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องการรับสมัครงานได้ที่ช่องทางต่างๆ ด้านล่าง หรือเข้าไปอ่านรายละเอียดแต่ละตำแหน่งงานและส่งประวัติส่วนตัวมาที่ Careers@sfyry.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับฝ่ายบุคคลได้ตามพื้นที่ที่ท่านสนใจ

 

     

 • Position
 • Department
 • Location
 • Available

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. SQL เบื้องต้น
 • สามารถขับรถและเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะที่ดีในการสื่อสาร

ลักษณะงาน

 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการขาย และสามารถจัดอบรมระบบการใช้งานให้กับพนักงานขาย
 • ให้คำปรึกษาและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการขาย
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรมระบบการขาย เพื่อให้ระบบการขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำคู่มือการใช้งานและเทคนิคในการใช้โปรแกรมระบบการขาย
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาธุรกิจและโครงการ เพื่อประสานงานไปยังผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่และส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ 

       The purpose of this job is to take care of overall brand activities to ensure the product acceptance among target consumer. Manage day-to-day marketing programs and activities so that they meet the organization’s short and long term business objectives. His/her roles are responsibilities are

 

Qualifications:

 • Male / Female, Thai nationality
 • Bachelor's or Master's Degree BBA in Marketing or related field/ MBA preferable
 • At least 5 years experience in brand management from FMCG Company
 • Knowledgeable in Marketing of consumer product or related business
 • Excellent and effective communication, presentation, negotiation, problem solving, interpersonal and analytical skills.
 • Initiative, assertive and resulted-oriented
 • Computer-literate with good communication skills (preferable fluent in English)

 

Responsibilities:

 • Strategic brand building in terms of awareness, consumer preference, visibility and add-value to the brands.
 • Develop the strategic plan and brand plan that will deliver the marketing objective.
 • Quality implementation of marketing activities in a timely manner and ensure sufficient and effective awareness and visibility of the program.
 • Study consumers’ needs to fully understand their behavior in order to develop brand image attributes of the product.
 • Implement the new ideas to create brand excitement as well as new consumer bases.

Qualifications:

 • ชาย / หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี , IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานยังต่างจังหวัด (เป็นครั้งคราว) ได้

 

Responsibilities:

 •  รวบรวมข้อมูล (วิธีการปฏิบัติงาน และเอกสารต่างๆ) ความต้องการของผู้ใช้งานในระบบ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 •  จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ (Manual Procedure and System Manual) รวมทั้งออกแบบรายงาน และแบบฟอร์มต่างๆ
 •  ออกแบบโครงร่างระบบงาน และสรุปเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติใช้งาน
 •  ทดสอบระบบก่อนนำออกใช้งาน
 •  รับผิดชอบในการ  Implementation ระบบ
 •  รับผิดชอบการ Maintain and Set Configuration สำหรับระบบงาน SAP (ส่วน  Application)
 •  ถ้ามีประสบการณ์ support SD module จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
   

 

 • สำนักงานใหญ่
  Pranattha.Yuenyong@sfyry.com
  เบอร์โทร : 081-558-1369
 • โรงงานปทุมธานี
  Itsaree.Petra@sfyry.com
  เบอร์โทร : 081-647-2827
 • กลุ่มสาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล อยุธยา และ สระบุรี
  Wichean.Mahamad@sfyry.com
  เบอร์โทร : 065-984-0681
 • โรงงานชลบุรี
  Rattapong.Kieomuk@sfyry.com
  เบอร์โทร : 081-782-2715
 • กลุ่มสาขาภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
  Tarawat.Simnuandee@sfyry.com
  เบอร์โทร : 065-984-0679
 • กลุ่มสาขาภาคตะวันตก
  Nisakorn.Peangird@sfyry.com
  เบอร์โทร : 065-526-9639
 • โรงงานนครราชสีมาและกลุ่มสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  Tossporn.Wattanaklang@sfyry.com
  เบอร์โทร : 098-104-4238, 065-726-0155
 • โรงงานนครสวรรค์ กลุ่มสาขาภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรีและเพชรบูรณ์
  Phithak.Pantharot@sfyry.com
  เบอร์โทร : 084-806-3827
 • โรงงานสุราษฎร์ธานี และกลุ่มสาขาภาคใต้
  Sittichai.Chaiya@sfyry.com
  เบอร์โทร : 061-398-6738