คริสตัล

เลือกถูกชีวิตก็สดชื่น...ดูดี

น้ำดื่มรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

การผลิตน้ำดื่ม ระดับสากลจาก NSF International สหรัฐอเมริกา และรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด 3 ปีซ้อน      

NSF "The National Sanitation Foundation" ได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก (WHO)  ให้ทำหน้าที่เป็น

ผู้รับรองระบบมาตรฐานการผลิตน้ำดื่มระดับสากล

น้ำดื่มคริสตัล
ขนาด: 350 ml.
12 ขวด / แพ็ค 
48 บาท / แพ็ค 

น้ำดื่มคริสตัล
ขนาด: 600 ml.
12 ขวด / แพ็ค 
60 บาท / แพ็ค 

น้ำดื่มคริสตัล
ขนาด: 1000 ml.
6 ขวด / แพ็ค 
48 บาท / แพ็ค 

น้ำดื่มคริสตัล
ขนาด: 1500 ml.
6 ขวด / แพ็ค 
61 บาท / แพ็ค 

น้ำดื่มคริสตัล
ขนาด: 500 ml.
24 ขวด / แพ็ค
60 บาท / แพ็ค