จับใจ

เย็น...จับใจ มหาชน

อร่อย...รวมความสดชื่นจากสมุนไพร 10 ชนิด

ผลิตภัณฑ์ดี ที่คิดค้นและพัฒนามามากกว่า 1 ปี 

มีส่วนผสมของสมุนไพร 10 ชิ้น ด้วยการใช้วัตถุดิบของจริง และเทคโนโลยีใน CAF การบรรจุเพื่อรักษาคุณค่าและรสชาติ

จับใจ
ขนาด: 400 ml.
24 ขวด/ แพ็ค
205 บาท/ แพ็ค